Van idee naar tekst: de Tip Top Tien

Heb je een goed idee dat je op papier wilt zetten, maar blijft de pagina leeg? Ga met deze tips aan de slag voor een duidelijke tekst.

  1. Vertel aan jezelf wat je wilt zeggen, en ga dan pas schrijven.
  2. Maak je zinnen niet te lang.
  3. Gebruik bij voorkeur de actieve vorm.
  4. Wees concreet.
  5. Zet de belangrijkste boodschap bovenaan (oprol principe).
  6. Wees zuinig met bijvoeglijke naamwoorden.
  7. Gebruik geen jargon, zeg het in gewone mensentaal.
  8. Schrap, schrap, schrap, het kan bijna altijd korter.
  9. Lees de tekst hardop aan jezelf voor, je hoort dan precies waar het nog niet loopt.
  10. Hoe goed je ook kunt schrijven, laat je tekst altijd nalezen op (spel)fouten.